miércoles, 17 de agosto de 2016

Bolsas 2016-17Acábase de publicar nesta resolución e nesta web o novo procedemento de bolsas e axudas para estudos postobligatorios: Bacharelato, FP Básica, Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, Ensinos Artísticos, Ensinos Deportivos, Estudos Militares Superiores e de Grao, Grao Universitario, Máster...


Prazos e web
 
O prazo é do 7 de agosto ao 3 de outubro de 2016 se vas realizar estudos non universitarios, ou ben, ata o 17 de outubro se vas realizar estudos universitarios.
Solicítase de forma online: aquí (para os estudos non universitarios) ou aquí (estudos universitarios), picando en ACCESO Ao SERVIZO ONLINE. Aquí tes unha estupenda guía para facelo.
 
Non fai falta presentar a bolsa o primeiro día, xa que non se resolven por orde de presentación. No caso de que non saibas que estudos vas facer o curso que vén, preséntaa no máis probable e logo só terás que modificar a bolsa. O importante é que presentes algunha solicitude no prazo establecido.
Lémbroche que na maioría das Universidades públicas (non privadas) non fai falta pagar a matrícula nun inicio se vas solicitar bolsa.

Tipos de bolsas e contías
 
Créanse distintas partidas de bolsas ás que poderás optar segundo os teus estudos, renda, domicilio e nota media do curso anterior: 
  • Bolsa fixa por renda: 1.500 €. Non se debe superar o limiar 1 de renda.
  • Bolsa básica: 200 € . Só para o caso de estudos non universitarios que non superen o limiar 3 de renda. É incompatible coa bolsa fixa por renda.
  •  Bolsa fixa por residencia: 1.500 €. Ademais de non superar o limiar 2 de renda, débese acreditar a necesidade de residir fose do domicilio familiar (+50 km.) sen ofrecerse a titulación na súa localidade (considérase domicilio familiar o que pertenza ou no que resida de forma habitual algún membro computable da unidade familiar).
  •  Bolsa variable (substitúe ás bolsas de material, transporte, salario, compensatoria,...): de 60 a 2.500 €. Depende da nota media e da renda do alumno, e ademais o importe exacto descoñécese xa que primeiro abonaranse as bolsas anteriores, e o resto repartirase entre os bolseiros segundo unha fórmula. O ingreso correspondente a esta parte variable das bolsas pódese realizar en dous momentos: cando che concedan a bolsa e a partir de marzo aproximadamente. Será necesario non superar o limiar 2 de renda.
  •  Bolsa de matrícula: aplícase só para estudos de Grao e Máster que non superen o limiar 3 de renda. Supón a exención do pago do prezo oficial dos servizos académicos correspondentes aos créditos matriculados. No caso dos estudantes de universidades privadas, esta bolsa será igual ao prezo mínimo establecido pola Comunidade Autónoma para un estudo coa mesma experimentalidad nunha Universidade pública desa mesma Comunidade Autónoma.

Rendemento académico mínimo esixido segundo os estudos
 
Atención, porque che darán a bolsa dependendo do estudo cursado e doutros requisitos: limiar de renda, rendemento académico e domicilio.

    1º Bacharelato: 5.5 de nota media en 4º de ESO (para calcular a media contan por igual todas as materias).
    2º Bacharelato: suspender só unha materia en 1º de Bacharelato.
    1º Ciclo de Grao Medio: 5 de nota media en 4º de ESO (para calcular a media contan por igual todas as materias) ou proba de acceso.
    2º Ciclo de Grao Medio: superar polo menos un número de módulos que supoñan o 85% das horas totais de 1º de Ciclo.
    1º Ciclo de Grao Superior: 5?5 de nota media en 2º de Bacharelato (para calcular a media contan por igual todas as materias), proba ou curso de acceso.
    2º Ciclo de Grao Superior: superar polo menos un número de módulos que supoñan o 85% das horas totais de 1º de Ciclo.
    1º Grao Universitario:
        Para obter unha bolsa de matrícula: 5.5 de nota media en selectividade (sen contar a fase específica), no Ciclo de Grao Superior (para calcular a media contan por igual todos os módulos dos dous cursos), proba ou curso de acceso.
        Para obter unha bolsa fixa e/ou variable: 6.5 de nota media en selectividade (sen contar a fase específica), no Ciclo de Grao Superior (para calcular a media contan por igual todos os módulos dos dous cursos), proba ou curso de acceso.
    2º Grao Universitario e posteriores:
        Para obter unha bolsa de matrícula:
            Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas: aprobar nos últimos estudos cursados o 90% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Ciencias da Saúde: aprobar nos últimos estudos cursados o 80% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Ciencias: aprobar nos últimos estudos cursados o 65% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
            Arquitectura e Enxeñerías: aprobar nos últimos estudos cursados o 65% dos créditos matriculados (sen ter en conta a nota).
        Para obter unha bolsa fixa e/ou variable:
            Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 90% cunha nota media de 6.5 nas materias superadas.
            Ciencias da Saúde: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 80% cunha nota de 6.5.
            Ciencias: aprobar nos últimos estudos cursados o 100% dos créditos matriculados, ou ben, o 80% cunha nota de 6.
            Arquitectura e Enxeñería: aprobar nos últimos estudos cursados o 85%, ou ben, o 65% cunha nota de 6.
    1º Máster: 6.5 ó 7 de nota media, segundo habilite o máster para o exercicio dunha profesión regulada ou non, respectivamente.
    2º Máster: ademais do anterior, superar todos os créditos de primeiro.

Como comprobarás, se vas estudar na Universidade os requisitos para solicitar unha bolsa variable son maiores que para a bolsa de matrícula, polo que poderán concederche a "matrícula gratuíta" pero quizais non chegues a obter unha axuda económica (por exemplo, se ademais de cumprir o requisito económico, tes un 6.4 de media na nota de acceso á Universidade poderás obter matrícula gratuíta pero non para transporte, material, gastos, residencia,...).
Ademais, débese devolver a bolsa se non aprobas o 50% de materias, módulos ou créditos (40% no caso de universitarios de Ciencias, ou ben, de Arquitectura e Enxeñería).

Aclaración
 
Este artigo é unha síntese non oficial. O Ministerio de Educación podería modificar ou aclarar a información que aquí aparece. Por iso, recoméndase comprobar a información nas seguintes ligazóns.


    Portal de bolsas. (vía MECD).
    Web oficial informativa sobre bolsas de estudos postobligatorios. (vía MECD).
    Guía para presentar a bolsa (vía DUBIDAS BOLSAS MEC).
    Preguntas frecuentes sobre os requisitos económicos (vía BOLSAS Ao ESTUDO).
    BOLSAS MECD, que debes saber das axudas ao estudo (vía YAQ).

No hay comentarios:

Publicar un comentario