lunes, 5 de noviembre de 2018

Protocolos de actuación ante situacións de separación dos pais

Recopilación de portocolos realizada por  Orienta Galicia

Es un tema delicado que nos encontramos en el día a día de los centros escolares y que suscita muchas dudas de actuación.

Castilla y León ha elaborado un protocolo-guía muy completo


https://drive.google.com/open?id=1ww3oS6Z9irDA6FGgB_zy34yEwJ8pRRXk
 Pincha la imagen para descargarlo

https://drive.google.com/open?id=1Wk-rcHQ9Nu556uevNWeS6uo_8c470cXm
 Pincha la imagen para ver el protocolo de ANDALUCIA


Algunas comunidades han publicado aclaraciones en forma de protocolos de actuación.

Además  ANDALUCÍA ha matizado algunas situaciones en conflicto. Pincha para descargarlo
Protocolo de actuación para centros MADRID. Pincha para verlo 
CANARIAS ha publicado una resolución. Pincha para verla 
Orientaciones en EXTREMADURA. Pincha para verlo

En GALICIA nos orientamos desde el año 97 por esta circular en la que se describe un procedimiento a seguir . Pincha para verlo.

Y algunos centros han protocolizado un procedimiento de actuación:
Ej, CEIP  O Couto. Pincha para verlo

Este otro lo publica un colegio de MADRID. Pincha para verlo 


Aquí os dejamos también algunos recursos de interés que alojamos en nuestro Drive Profesional

Cuentos para afrontar la separación
Hijos ante la separación de sus padres

Fuentes: varias. Recopilación de Orienta

domingo, 28 de octubre de 2018

ABAU 2019

A Xunta de Galicia, -a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional-, e mais os delegados reitorais na Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) veñen de pechar as datas da Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade (ABAU) 2019, que quedou fixada para os días 12, 13 e 14 de xuño.

Ademais da convocatoria ordinaria de xuño, nunha recente xuntanza entre a Consellería e representantes das tres universidades, tamén quedou pechada a convocatoria extraordinaria que, por primeira vez neste curso, se adianta de setembro a xullo. Así, as probas extraordinarias da ABAU levaranse a cabo os días 10, 11 e 12 de xullo, dándolle cumprimento ao acordado o pasado ano.


 
 

viernes, 26 de octubre de 2018

Guía de apoio ao estudo

 A  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Fundación Maria José Jove e o Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados (Ingada) editaron unha guía de apoio ao estudo para alumnado con TDAH, que reúne pautas e testemuños que contribúen a ter un maior coñecemento sobre este trastorno. 

Pode descargarse, en galego e castelán, de maneira gratuíta, na web da fundación e o instituto.


Para máis información:
https://www.fundacioningada.net/presentacion_guia_apoyo_estudio_es.html
jueves, 27 de septiembre de 2018

Bolsas da Fundación Amancio Ortega

Para estudiar 1º de Bacharelato en Canadá ou USA no curso 2019-20


A quen vai dirixida?  Alumnado que está  cursando 4º de la ESO nun centro educativo en España (público, privado o concertado), que non sexa de titularidade estranxeira. E que cumpla, ademais, os seguintes requisitos:

  • Ter unha nota media mínima de 7 en 3º da ESO,  e unha nota final de 8 en inglés
  • No ter disfrutado, como estudiante estranxeiro, dunha experiencia académica igual ou superior a 6 meses nun país distinto do da súa residencia habitual durante 1º, 2º ou 3º de ESO.
  • Dispoñer de pasaporte español (no momento da fase de preselección para aqueles candidatos que se rexistren con un NIE).
  • Cubrir e enviar correctamente o formulario de inscripción online, coa documentación requerida.

Que cubre a beca?

O 100% do custo dos servizos necesarios para cursar un ano académico en Canadá ou Estados Unidos: viaxe de ida e volta á localidade estranxeira de destino, taxas de escolarización e matrícula nun instituto público, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes, convalidación do curso académico e unha pequena asignación mensual para gastos menores.


Prazo de inscrición:

Do 24 de setembro ao 30 de outubro de 2018. O programa solo admite inscricións online


Máis información: 

Programa de becas da Fundación Amancio OrtegaFonte: https://begoorienta.blogspot.com/
 

domingo, 19 de agosto de 2018

Bolsas e axudas a alumnos de estudos postobrigatorios

As bolsas están dirixidas á maioría de estudos posteriores ao ensino obrigatorio:

Ensinanzas universitarias de Grao, Máster, cursos de acceso á universidade para maiores de 25 anos, Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Superior, Formación Profesional Básica, Ensinanzas Artísticas Profesionais, Ensinanzas Deportivas, Ensinanzas Artísticas Superiores, estudos relixiosos superiores, estudos militares superiores, estudos de idiomas realizados nas Escolas Oficiais de Idiomas e cursos de acceso a Formación Profesional.

O prazo de presentación de solicitudes remata:

O 1 de outubro para os niveis non universitarios
O 15 de outubro para os universitarios.


Encontrarás toda a información nos seguintes enlaces, dependendo dos estudos que vaias cursar:

Bolsas para estudos non universitarios
Bolsas para estudos universitarios

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo


Prazo de presentación de solicitudes:

ABERTO desde o 15 de agosto de 2018 ata o 27 de setembro de 2018. 

Modalidades:
  • Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastorno grave de conduta. 
  • Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.
 Máis información e acceso ao servizo online

sábado, 23 de junio de 2018

Oferta FP para o curso 2018-19

Resultado de imagen de fp galicia
 
 

A Consellería de educación ven de publicar a oferta actualizada de ciclos de Formación Profesional Básica, Media e Superior nos réximes ordinario, adultos e dual.


Ciclos de FP  de grao básico, medio e superior:

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


Ciclos réxime de adultos presencial (oferta parcial por módulos):

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


CICLOS réxime de adultos a distancia (oferta parcial por módulos):

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


Ciclos en réxime dual:

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE

FP Básica para alumnado con Necesidades Educativas Especiais.
 
Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE

domingo, 10 de junio de 2018

Centros residenciais docentes 2018A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2018/19.
Resultado de imaxes para centros residenciais docentes
 
Prazos:
  1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día 11 de xuño e o 13 de xullo de 2018 (incluído).
  2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día 11 de xuño  e o 8 de agosto de 2018 (incluído).

Requisitos:

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas e acreditadas.

Compatibilidades:

A condición de adxudicatario/a de praza de residencia gratuíta é compatible coas axudas da convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia escolar.

Adxudicación de praza gratuíta


1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 293/2016, do 15 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016/17 (Boletín Oficial del Estado núm. 171, do 16 de xullo).

2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.


Adxudicación de praza gratuita e  bonificada 


1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:

a) Ata un 10 %: 551,99 €.

b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 846,45 €.

c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.340,98 €.

d) Máis do 30 %: 2.019,17 €.

2. O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.


Máis información: DOG do 31 maio de 2018 e nos CRD:miércoles, 30 de mayo de 2018

Probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia


Probas de Acceso da ESAD de Galicia

Inscrición: Ata o 18 de xuño 2018
Inicio das probas: 26 de xuño 2018

Especialidade de Dirección escénica e dramaturxia: 12 prazas
Especialidade de Escenografía: 12 prazas
Especialidade de Interpretación: 24 prazas

Calquera consulta será atendida no 986 246 399 ou en esad.galicia@edu.xunta.es