jueves, 7 de noviembre de 2019

Portal das Familias

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de activar o Portal das Familias, un novo servizo web de información para todos os aspectos da educación en Galicia que son de especial interese para alumnado e nais e pais.

jueves, 30 de mayo de 2019

Buscador de notas de corte

Se queres saber que nota mínima pediron o ano pasado en calquera universidade española  para a titulación e centro que che interesan, selecciona a carreira e pulsa en "buscar".


https://elpais.com/especiales/universidades/

Parámetros de ponderación ABAU 2019-20. Notas de corte 2018-19

http://ciug.gal/PDF/poderaciones.pdfhttp://ciug.gal/PDF/cortes1819.pdf

miércoles, 8 de mayo de 2019

Convocatoria plazas en residencias universitarias USC

Convocatoria  curso 2019-2020. Plazas subvencionadas


Plazos de solicitud: del 2 de mayo al 28 de junio de 2019


La Universidad de Santiago de Compostela abre la convocatoria de plazas de alojamiento del Servicio Universitario de Residencias (SUR) para el curso 2019-2020, con un total de 1.071 plazas repartidas por sectores y grupos
 CONVOCATORIA. Accede al documento pinchando la imagen


http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sur/descargas/2018_2019_CONVOCATORIA_XERAL/Convocatoria-xeral-SUR-2019-2019_Galego.pdfSolicitudes nuevas. APLICACIÓN

CONSULTA DE SOLICITUDES

Se presentará una única solicitud por persona, grupo y campus acompañada de la documentación requerida en el Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado (Pavillón Estudantil - Campus Vida) o por cualquer procedimiento recogidos en la normativa de procedimiento administrativo.
CALENDARIO:
  • Publicación  lista provisional11 julio
  • Plazo de reclamación o entrega de documentación pendiente: hasta el 26 de julio
  • Publicación de la lista definitiva30 de julio
  • Confirmación de la lista de espera: hasta el 5 de agosto 
  • Reserva de praza adjudicada: del 30 de julio al 5 de agosto
  • 1º movimiento de la lista de espera: 8 de agosto
  • 2º movimento de la lista de espera: 21 de agosto

Residencias do SUR

·         C. M. Fonseca

·         C. M. Rodríguez Cadarso

·         C. M. San Clemente

·         R. U. Burgo das Nacións

·         R. U. Jesús Bal y Gay

·         R. U. Monte da Condesa
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sur/descargas/2016_2017_CONVOCATORIA_XERAL/Convocatoria_Xeral_2016-2017.pdfAccede al reglamento de las Residencias
Remuneración / Dotación:
Cuotas y precios: para el baremo se aplicaran los criterios económicos (niveles de renta familiar) y académicos (variables segun los cupos de acceso) establecidos en las bases de la convocatoria


Accede al listado de precios 


Estas ayudas son incompatibles con la dotación para residencia de la convocatoria general de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el alumno tendrá que escoger entre ambas


Sí se puede completar tus ayudas para estudiar en esta universidad solicitanto una BECA DE COMEDOR (próxima covocatoria)


Más información 
Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social
Servizo de Axudas e Servizos ao Alumnado
Pavillón estudantil, 1º andar, Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tlf.: 881 814 574 / 575/ 582
Fax.: 881 814 559


 Fuente USC, orientagalicia.blogspot.com

jueves, 2 de mayo de 2019

ESAD: Probas de acceso.

http://esadgalicia.com/futuro-alumnado/probas-acceso/

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de acceso para cursar estudos superiores na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia:

Inscrición: Ata o 14 xuño de 2019

Realización: 1 – 5 de xullo de 2019


Vacantes dispoñibles:

Especialidade de Dirección escénica e dramaturxia: 12 prazas.
Especialidade de Escenografía: 12 prazas.
Especialidade de Interpretación: 24 prazas.


Calquera consulta será atendida no 986 246 399 ou en esad.galicia@edu.xunta.es

 Acceso á WEB: Información

martes, 30 de abril de 2019

Convocatoria da actividade formativa STEMweek


A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria da actividade formativa STEMweek, dirixida á mellora das competencias en lingua inglesa e competencia científico-tecnolóxica ou STEM. En total ofértanse 200 prazas para alumnas e alumnos de 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria, nunhas estadías que se desenvolverán no Centro Residencial Docente (CRD) da Coruña.


Requisitos de acceso 

 
Poderá solicitar a participación na STEMweek o alumnado que estea  cursando 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria no réxime xeral, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2018/19 en Galicia, que teña superadas todas as materias no curso 2017/18 cunha cualificación mínima de 6 na materia de inglés. Para puntuar e baremar as solicitudes recibidas teranse en conta a nota media do expediente no curso pasado, a renda per cápita da unidade familiar, a pertenza a familia numerosa e a discapacidade igual ou superior ao 33% ou pensionista de grande invalidez dalgún membro da unidade familiar en primeiro grao.

 Solicitudes 

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED504G) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O prazo para presentación das mesmas será desde o 30 de abril ao 30 de maio de 2019, ambos os dous incluídos.

Máis información:

Enlace á convocatoria

miércoles, 27 de febrero de 2019

Abandono educativo temperá:análisis do caso españolEste documento analiza a evolución recente e a situación actual do abandono educativo en España a partir da información procedente dos datos das enquisas individuais de operacións estatísticas como a Enquisa de Poboación Activa, a Enquisa de Estrutura Salarial e o Observatorio de Inserción Laboral dos Mozos. Ao longo de diferentes apartados examínase a evolución do abandono, as principais características das persoas que abandonan e en que situación atópanse en termos da súa relación co mercado laboral tras abandonar.
 
 
 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/documentos-de-trabajo/abandonoeducativo-temprano-2.pdf?documentId=0901e72b818e38f4

jueves, 21 de febrero de 2019

Instrucións para a realización, dentro do curso 2018/2019, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/2020

Resolución do 11 de febreiro de 2019, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2018/19, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2019/20. Ligazónhttp://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190221_abau.pdf

lunes, 18 de febrero de 2019

Pruebas de Acceso al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del DeporteConvocatoria 2019

6 de abril ( inscripción hasta 10 marzo)
19 de junio ( inscripción hasta 14 mayo)
Para efectuar la matrícula en las Pruebas Específicas de Admisión deberá cubrirse el formulario online de inscripción, y entregar en la Secretaría del Centro los documentos que se indican en las instrucciones para la inscripción.

Fonte: Universidad de A Coruña e Orientagalicia

lunes, 11 de febrero de 2019

Parámetros de ponderación da ABAU 2019 - 2020 en Galicia. Novos graos

http://ciug.gal/PDF/ponderaciones19.pdf
NOvos graos para o curso 2019-20A CIUG publica os parámetros de ponderación correspondentes á parte específica da ABAU de 2019 que se terán en conta para o acceso á universidade no próximo curso 2019/2020. Actualizados o 31 de xaneiro de 2019 LIGAZÓN aos PARÁMETROS 2018/2019 NA WEB DA CIUG.
  • Grao en CREACIÓN DIXITAL, ANIMACIÓN E VIDEOXOGOS: Rama de Ciencias Sociais e Xurídicas. Impartirase na Universidade da Coruña, no campus da Coruña. Ligazón á presentación do grao. 

  •  Grao en XESTIÓN DIXITAL DA INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN: Rama de artes e humanidades. Impartirase na Universidade da Coruña, no campus da Coruña. Ligazón á presentación do grao.