domingo, 19 de agosto de 2018

Bolsas e axudas a alumnos de estudos postobrigatorios

As bolsas están dirixidas á maioría de estudos posteriores ao ensino obrigatorio:

Ensinanzas universitarias de Grao, Máster, cursos de acceso á universidade para maiores de 25 anos, Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Superior, Formación Profesional Básica, Ensinanzas Artísticas Profesionais, Ensinanzas Deportivas, Ensinanzas Artísticas Superiores, estudos relixiosos superiores, estudos militares superiores, estudos de idiomas realizados nas Escolas Oficiais de Idiomas e cursos de acceso a Formación Profesional.

O prazo de presentación de solicitudes remata:

O 1 de outubro para os niveis non universitarios
O 15 de outubro para os universitarios.


Encontrarás toda a información nos seguintes enlaces, dependendo dos estudos que vaias cursar:

Bolsas para estudos non universitarios
Bolsas para estudos universitarios

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo


Prazo de presentación de solicitudes:

ABERTO desde o 15 de agosto de 2018 ata o 27 de setembro de 2018. 

Modalidades:
  • Axudas e subsidios para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastorno grave de conduta. 
  • Axudas para programas complementarios a alumnos con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.
 Máis información e acceso ao servizo online

sábado, 23 de junio de 2018

Oferta FP para o curso 2018-19

Resultado de imagen de fp galicia
 
 

A Consellería de educación ven de publicar a oferta actualizada de ciclos de Formación Profesional Básica, Media e Superior nos réximes ordinario, adultos e dual.


Ciclos de FP  de grao básico, medio e superior:

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


Ciclos réxime de adultos presencial (oferta parcial por módulos):

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


CICLOS réxime de adultos a distancia (oferta parcial por módulos):

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE


Ciclos en réxime dual:

Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE

FP Básica para alumnado con Necesidades Educativas Especiais.
 
Ordeados por provincia e concello: ENLACE
Ordeados por familia profesional: ENLACE

domingo, 10 de junio de 2018

Centros residenciais docentes 2018A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2018/19.
Resultado de imaxes para centros residenciais docentes
 
Prazos:
  1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día 11 de xuño e o 13 de xullo de 2018 (incluído).
  2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día 11 de xuño  e o 8 de agosto de 2018 (incluído).

Requisitos:

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas e acreditadas.

Compatibilidades:

A condición de adxudicatario/a de praza de residencia gratuíta é compatible coas axudas da convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo, agás aquelas que teñan como compoñente o pagamento de gastos de comedor e/ou residencia escolar.

Adxudicación de praza gratuíta


1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real decreto 293/2016, do 15 de xullo, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2016/17 (Boletín Oficial del Estado núm. 171, do 16 de xullo).

2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.


Adxudicación de praza gratuita e  bonificada 


1. Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:

a) Ata un 10 %: 551,99 €.

b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 846,45 €.

c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.340,98 €.

d) Máis do 30 %: 2.019,17 €.

2. O pagamento desta cantidade poderá fraccionarse ata un máximo de 3 prazos trimestrais, que deberán facerse efectivos antes do inicio do respectivo trimestre.


Máis información: DOG do 31 maio de 2018 e nos CRD:miércoles, 30 de mayo de 2018

Probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática de Galicia


Probas de Acceso da ESAD de Galicia

Inscrición: Ata o 18 de xuño 2018
Inicio das probas: 26 de xuño 2018

Especialidade de Dirección escénica e dramaturxia: 12 prazas
Especialidade de Escenografía: 12 prazas
Especialidade de Interpretación: 24 prazas

Calquera consulta será atendida no 986 246 399 ou en esad.galicia@edu.xunta.es

lunes, 28 de mayo de 2018

Formación Profesional

Folletos informativos sobre a FP


Canal FP Galicia en  YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS_GzJepW7yp29sSTcEUoExMmWW9l-YuL

Web Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

http://todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro/perfiles-profesionales.html
 

lunes, 21 de mayo de 2018

ABAU e Acceso á Universidade


Notas de corte de todas as Universidades españolas

https://issuu.com/peldano/docs/entre-estudiantes_221esp/24
 

Simulador da nota de admisión ás titulacións do SUG
 
Todas as persoas interesadas en coñecer a nota de admisión ás distintas titulacións do SUG, ten a súa disposición este simulador. Para isto, é necesario introducir a nota das distintas partes da proba da ABAU (a nota das materias da parte obrigatoria e as notas das distintas materias da parte voluntaria obxecto de ponderación) e a nota media de bacharelato.http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25262


Instruccións ABAUHorario realización exames
http://ciug.gal/PDF/abau2018.pdf


Calendario ABAU e matrícula Universidade 2018.

http://ciug.gal/PDF/calendario18.pdf

 Oferta de prazas.

http://ciug.gal/PDF/oferta1819.pdf


 Ponderacións.

http://ciug.gal/PDF/novataboapond18.pdf

Non estou de acordo coa miña nota de ABAU, que fago?Como calcular a miña nota de admisión.


 Preinscripción na Universidade  Galega.

 Bolsas-Becas.


http://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2017-2018/estudios-universitarios.html


Estructuras dos Graos Universitarios.

martes, 8 de mayo de 2018

GUÍA DE APOIO AO ESTUDO PARA ALUMNOS CON TDAH

Guía de apoio ao estudo é un documento editado por INGADA (Instituto Galego do TDAH e trastornos asociados), pola Fundación Mª José Jove e pola Consellería de Educación. A guía procura contribuír a conseguir un maior coñecemento do alumnado con este trastorno e ofrece recursos para as súas familias que sirvan de apoio e orientación na mellora do seu rendemento. Nela podemos atopar: consellos para a organización do espazo e do tempo, para o adestramento da atención e a memoria; estratexias para desenvolver unha técnica de estudo propia; pautas xerais para organizar o estudo; recomendacións específicas para estudar as diversas materias; consellos para facer un exame ou para manter hábitos de vida saudable; técnicas de relaxación, recursos e ligazóns interesantes, aplicacións de memoria e atención; anexos, etc.


 Pode descargarse en castelán e galego.

 TDAH Guía de apoio ao estudo en castelán
TDAH Guía de apoio ao estudo en galego