Ensinanzas Especiais


Ensinanzas superiores de Arte Dramática.


 Texto da convocatoria curso 2012-13Ensinanzas de Artes Plásticas e de Deseño.

Ensinazas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas de Música


  Ensinanzas Deportivas


   
       Texto da convocatoria do curso 2012-12


         Requisitos específicos e probas para cada un dos deportes.


Probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas  
 
 Aquí tendes  modelos completos das probas de certificación das Escolas Oficiais de Idiomas para os niveis básico, intermedio e avanzado, que inclúen os audios e os solucionarios correspondentes.