Outros estudios

  • Requisitos e información para ser Bombeiro

 A profesión de bombeiro require dunhas condicións físicas especiais. Os requisitos para presentarse ás probas, así como o temario dependen de cada Concello en particular. Para saber máis.  • Seguridade privada

Os procesos selectivos para vixilante de seguridade e as súas especialidades depende da Policía Nacional. Máis información