viernes, 24 de enero de 2014

Publicación sobre TDAH

A publicación "Ideas clave na resposta educativa ao alumnado con TDA-H", da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, ten como obxecto mellorar a calidade da educación do alumnado con TDA-H para que alcance o máximo desenvolvemento posible de todas as súas capacidades, individuais e sociais, intelectuais, culturais e emocionais, atendendo ás súas necesidades.

ÍNDICE


1. Introdución
2. Detección temperá
3. Intercambio de información e traballo colaborador
4. Formación
5. Medidas de centro e aula
6. Medidas curriculares
7. Avaliación
8. Outras medidas
9. TIC e TAC en TDA-H.
10. Para saber máis
No hay comentarios:

Publicar un comentario