domingo, 9 de marzo de 2014

Probas de acceso á Formación Profesional

Calendario de inscripción e realización das probas: 
Requisitos para á inscripción:

CICLOS MEDIOS: Non cumprir requisitos de acceso directo e cumplir 17 anos no 2014. 

CICLOS SUPERIORES: Non cumprir requisitos de acceso directo e cumplir 19 anos no 2014, ou 18 no caso de ter un título de técnico dunha familia profesional da mesma opción pola que se opta. Lugar de inscripción: 
Na secretaría de calquera instituto de educación se­cundaria onde se impartan ensinanzas de ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.


Datas e horarios das probas:

 1. As probas de acceso aos Ciclos de Grao Medio terán lugar o día 4:
 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística. 
 • Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

2.   As probas de acceso aos Ciclos de Grao Superior terán lugar o día 7 de maio:

 • Ás 9.00 horas: presentación. 
 • Das 10.15 ás 13.30 horas: Parte común da proba (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). 
 • Das 16.00 ás 18.30 horas: Parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo da resolución).

Máis información  aqui

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario