lunes, 2 de junio de 2014

Guía general de la dislexia

A dislexia inclúese dentro dunha ampla clasificación, a das dificultades específicas de aprendizaxe definidas como "Desorde nun ou máis dos procesos básicos que involucra a comprensión oral e escrita da linguaxe". Os problemas que poden observarse na escola concrétanse en distintas áreas: pensamento, fala, lectura, escritura, deletreo ou dificultade para manexar signos matemáticos. Dáse en suxeitos cun desenvolvemento cognitivo ou intelixencia normal ou alta, que non padecen alteracións sensoriais perceptibles e que recibiron unha instrución axeitada.

É un importante factor de abandono da escola e a máis frecuente das dificultades na lectura e aprendizaxe, pois é un trastorno que afecta basicamente á aprendizaxe da lectura pero que se manifesta tamén na escritura. Os suxeitos con dislexia constitúen o 80% dos diagnósticos de trastornos da aprendizaxe, situándose a prevalencia en torno ao 2-8%-8 dos nenos escolarizados. Hai maior porcentaxe entre os nenos que entre as nenas, e é bastante habitual que conten con antecedentes familiares, aínda que os devanditos familiares non sempre fosen diagnosticados.


ASANDIS (Asociación Andaluza de Dislexia) ben de publicar esta guia que abrangue dende o diagnóstico ata a intervención na aula e familiaNo hay comentarios:

Publicar un comentario