miércoles, 10 de diciembre de 2014

Alumnado con sobredotación intelectual/ Altas capacidades. Orientacións para a resposta educativa.

O centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, CREENA, presenta a Guía "Alumnado con sobredotación intelectual/Altas capacidades. Orientacions para a resposta educativa".

O libro comenza cunha  distinción conceptual entre sobredotación, talento e precocidade.  Repasa os diferentes ámbitos de avaliación (competencia curricular, capacidades, aptitudes, creatividade, dedicación á tarefa, autoconcepto e contexto), en función de diferentes concepcións, así como os instrumentos máis habituais. Por último percorre as posibles respostas curriculares e dá orientacións para a súa realización


  Descargar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario