martes, 17 de marzo de 2015

Patróns de conduta en nenos inatentos

A diferenza dos nenos desatentos (TDA) con respecto aos nenos hiperactivos está nos seus problemas atencionales. Cando falamos de nenos e nenas "desatentos" estámonos a referir a aqueles nenos que presentan un déficit de eficacia atencional (E.A.)

A eficacia atencional é a calidade da capacidade de atención: atender aos detalles, establecer conexións entre os estímulos, comprender e relacionar os sinais, identificar os estímulos relevantes, etc.


 O déficit de atención sostida (A.S.) en cambio, característico da condición hiperactiva (Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividade) consiste en non poder manter a atención en algo durante moito tempo e vai acompañado de hiperactividade ou excesivo momento. A diferenza os nenos/ás con TDA, o neno non ten problemas para manter a atención durante moito anaco, pero o tempo que pon atención non se decata de que é importante.

Segundo o Modelo Biopsicosocial da Organización Mundial da Saúde (OMS) os nenos desatentos presentan condicións biolóxicas, psicolóxicas e sociais diferentes a aqueles nenos que presentan os subtipos hiperactivo e impulsivo.Fonte:  www.fundacioncadah.org/ a través de Orientación compartida
Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo.

Copy and WIN : http://ow.ly/KfYkt
Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo. .TDAH INATENCIÓN para máis información fai click na imaxe Os alumnos e alumnas inatentos teñen algúns destes patróns de conduta : Tempo cognitivo lento. Memoria vaga e dispersa, dificultades na secuencia lineal do discurso, perden detalles importantes. Cambios das primeiras impresións,son neos e nenas que borran moi a miúdo a tarefa e volven a empezar. Problemas de Comprensión e Razoamento lóxico. Problemas para Nominar e Describir, ao ter un tempo cognitivo lento non reteñen ou non son capaces de evocar. Pouco activos son alumnos lentos, mostran torpeza na súa autonomía. Autoobservacións orais, estes alumnos e alumnas repítense o que teñen que facer para fixar detalles específicos da tarefa. Perden o rumbo da tarefa que está a facer, non captan a información necesariada da explicación do profesor. Dificultades escolares : presentan máis problemas en comprensión oral e problemas de aprendizaxe, retraso na linguaxe e dificultades na área de matemáticas que aqueles que son hiperactivos. No Déficit de Atención específico non hai diferenzas entre o número de casos de nenas e nenos e dáse máis o fracaso escolar, mentres cos hiperactivos presentan máis problemas de conduta. recollido fundacióncadah.org Quizás también le interese:

Copy and WIN : http://ow.ly/KfYkt
Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo.

Copy and WIN : http://ow.ly/KfYkt
DÉFICIT ESPECÍFICO DE ATENCIÓN Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo. .TDAH INATENCIÓN para máis información fai click na imaxe Os alumnos e alumnas inatentos teñen algúns destes patróns de conduta : Tempo cognitivo lento. Memoria vaga e dispersa, dificultades na secuencia lineal do discurso, perden detalles importantes. Cambios das primeiras impresións,son neos e nenas que borran moi a miúdo a tarefa e volven a empezar. Problemas de Comprensión e Razoamento lóxico. Problemas para Nominar e Describir, ao ter un tempo cognitivo lento non reteñen ou non son capaces de evocar. Pouco activos son alumnos lentos, mostran torpeza na súa autonomía. Autoobservacións orais, estes alumnos e alumnas repítense o que teñen que facer para fixar detalles específicos da tarefa. Perden o rumbo da tarefa que está a facer, non captan a información necesariada da explicación do profesor. Dificultades escolares : presentan máis problemas en comprensión oral e problemas de aprendizaxe, retraso na linguaxe e dificultades na área de matemáticas que aqueles que son hiperactivos. No Déficit de Atención específico non hai diferenzas entre o número de casos de nenas e nenos e dáse máis o fracaso escolar, mentres cos hiperactivos presentan máis problemas de conduta. recollido fundacióncadah.org

Copy and WIN : http://ow.ly/KfYkt
DÉFICIT ESPECÍFICO DE ATENCIÓN Modelo biopsicosocial da OMS para nenos e nenas inatentos que presentan características biolóxicas, psicosociais, e sociais diferentes a aqueles nenos e nenas que presenta subtipos hiperactivo e impulsivo. .TDAH INATENCIÓN para máis información fai click na imaxe Os alumnos e alumnas inatentos teñen algúns destes patróns de conduta : Tempo cognitivo lento. Memoria vaga e dispersa, dificultades na secuencia lineal do discurso, perden detalles importantes. Cambios das primeiras impresións,son neos e nenas que borran moi a miúdo a tarefa e volven a empezar. Problemas de Comprensión e Razoamento lóxico. Problemas para Nominar e Describir, ao ter un tempo cognitivo lento non reteñen ou non son capaces de evocar. Pouco activos son alumnos lentos, mostran torpeza na súa autonomía. Autoobservacións orais, estes alumnos e alumnas repítense o que teñen que facer para fixar detalles específicos da tarefa. Perden o rumbo da tarefa que está a facer, non captan a información necesariada da explicación do profesor. Dificultades escolares : presentan máis problemas en comprensión oral e problemas de aprendizaxe, retraso na linguaxe e dificultades na área de matemáticas que aqueles que son hiperactivos. No Déficit de Atención específico non hai diferenzas entre o número de casos de nenas e nenos e dáse máis o fracaso escolar, mentres cos hiperactivos presentan máis problemas de conduta. recollido fundacióncadah.org

Copy and WIN : http://ow.ly/KfYkt

No hay comentarios:

Publicar un comentario