miércoles, 20 de mayo de 2015

Reclamacións das cualificacións de 2º de Bacharelato 2015-16

Publicación da Circular nº 3/2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2014/2015:
Reclamacións no centro. Prazos
  • Convocatoria ordinaria: 26 e 27 de maio de 2015 (ata as 14:00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 3 e 4 de setembro de 2015 (ata as 14:00 horas).
Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos
  • Convocatoria ordinaria: antes das 18 horas do día 1 de xuño de 2015.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 19 horas do día 7 de setembro de 2015.
Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos
  • Convocatoria ordinaria: antes das 14:00 horas do día 2 de xuño de 2015.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14:00 horas do día 8 de setembro de 2015.

No hay comentarios:

Publicar un comentario