miércoles, 30 de septiembre de 2015

Axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2015/2016 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

O obxecto é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula universitaria dos alumnos e  alumnas que inicien estudos universitarios no curso 2015/16 no Sistema universitario de  Galicia conducentes á obtención dun título oficial de grao.  

Un dos principais requisitos e acreditar unha cualificación nas probas de acceso á universidade (PAU) ou noutras ensinanzas que lles permita o acceso cunha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase específica.
 
 
 
http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/20150928_axudas_inicio.pdf
 

1 comentario: