miércoles, 13 de enero de 2016

Militar Profesional da Escala de Tropa e Mariñeiría

No BOE do xoves 07 de xaneiro de 2016 (BOE núm 06), o Ministerio de Defensa publica a convocatoria do proceso selectivo para cubrir un total de 1.500 prazas para o ingreso como Militar Profesional da Escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas, distribuídas entre o Exército de Terra (800), a Armada (350) e o Exército do Aire (350). Das prazas para o Exército de Terra, os estranxeiros de países cos que se ten un convenio de colaboración respecto diso, poden optar a 24 en concorrencia cos nacionais.

Desas prazas, en Galicia, a Armada convoca 83 prazas para buques e unidades da zona norte (Ferrol, Tuy, Marín, San Sebastián, Bilbao) e o Exército do Aire 1 para o Escuadrón de Vixilancia Aérea de Noia.

Por iso, iníciase na área de Recrutamento da Subdelegación de Defensa en Pontevedra, o proceso de selección, polo sistema de concurso - oposición, para cubrir as citadas prazas, para nacionais e estranxeiros.

Na convocatoria recóllense as condicións para poder participar no proceso, entre as que cabe destacar:

- Ter cumpridos 18 anos e non superar a idade máxima de 29 anos o día de incorporación ao centro de formación militar correspondente.
- Estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida que como mínimo será o de Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.

Para participar no proceso selectivo é necesario solicitar cita previa. Dita solicitude de cita poderase realizar persoalmente ou por correo certificado nas Áreas de Recrutamento, Oficinas Delegadas ou Oficinas ou puntos de información dependentes das Subdelegacións de Defensa (a de Pontevedra, en Paseo de Cervantes 3), por vía telefónica no número 902432100 ou a través da páxina web do Ministerio de Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es, onde se atopa tamén toda a información do proceso.
O prazo para solicitar cita para participar no proceso vai do 08 ao 27 de xaneiro de 2016 (a.i.)

No hay comentarios:

Publicar un comentario