martes, 13 de mayo de 2014

Publicado o borrador do decreto de Formación Profesional Básica para a implantación da LOMCE Borrador do decreto

A continuación están recollidos os borradores dos vinte e un currículos de títulos profesionais básicos agrupados por familia profesional.Administración e xestión
CBADG01 -
Servizos administrativos 
Agraria
CBAGA01 -
Agroxardinaría e composicións florais
CBAGA02 -
Actividades agropecuarias
CBAGA03 -
Aproveitamentos forestais
Artes gráficas
CBARG01 -
Artes gráficas
Comercio e márketing
CBCOM01 -
Servizos comerciais
Edificación e obra civil
CBEOC01 -
Reforma e mantemento de edificios
Electricidade e electrónica
CBELE01 -
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CBFME01 -
Fabricación e montaxe
Hostalaría e turismo
CBHOT01 -
Cociña e restauración
CBHOT02 -
Aloxamento e lavandaría
Imaxe persoal
CBIMP01 -
Peiteado e estética
Industrias alimentarias
CBINA01 -
Industrias alimentarias
Informática e comunicacións
CBIFC01 -
Informática e comunicacións
CBIFC02 -
Informática de oficina
Madeira, moble e cortiza
CBMAM01 -
Carpintaría e moble
Marítimo-pesqueira
CBMAP01 -
Actividades marítimo-pesqueiras
Téxtil, confección e pel
CBTCP01 -
Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
CBTCP02 -
Tapizaría e cortinaxe
Transporte e mantemento de vehículos
CBTMV01 -
Mantemento de vehículos
Vidro e cerámica
CBVIC01 -
Vidraría e olaría

No hay comentarios:

Publicar un comentario