domingo, 25 de enero de 2015

Probas libres para o título de ESO 2015Acabanse de  convocar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos  para este ano 2015.

 Os prazos de matrícula serán:

 – Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos. 
 – Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.

Requisitos para a inscripción

  • Ter cumpridos dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
  • Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.  
  • Non estaren inscritos para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
  • Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial. 
  • O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: 
    1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
    2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria dos ámbitos.

Máis información: 

No hay comentarios:

Publicar un comentario