martes, 16 de junio de 2015

Oferta e admisión en FP para o curso 2015-16

Para realizar estudos de formación profesional nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión.

- Normativa reguladora do proceso de admisión

- Instrucións xerais do proceso de admisión

- Calendario de admisión 

  • Información, oferta e impresos do proceso de admisión 

Réxime Ordinario
Grao medio
- Documentación informativa admisión grao medio
Grao superior
- Documentación informativa admisión grao superior
Oferta de FP (graos medio e superior)
- Clasificada por familia profesional e concello  (actualizado 16.06.2015)

Réxime Adultos presencial
Graos medio e superior
- Documentación informativa
- Clasificada por familia profesional e concello  (actualizado 16.06.2015)

Réxime Adultos distancia
Graos medio e superior
- Documentación informativa
- Clasificada por familia profesional e concello  (actualizado 16.06.2015)

  • Relación individualizada dos impresos do proceso de admisión

Réxime Ordinario
Grao superior
- Impreso de solicitude de admisión
- Folla complementaria á solicitude de admisión(non se precisa)
- Renuncia á praza adxudicada
 
 
Réxime Adultos presencial
   
Réxime Adultos distancia

  • Documentos comúns ás tres modalidades 


http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/5941

  • Solicitude vía web

A solicitude vía web poderase realizar para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.
Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.
No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.
- Instrucións sobre como realizar a solicitude web
- A solicitude web realizarase na ligazón: www.edu.xunta.es/ciclosadmision

No hay comentarios:

Publicar un comentario