jueves, 27 de marzo de 2014

Guía La familia ante momentos difíciles


 Autor: Coordinador Ángel Márquez de Lara
 Editorial: Comunidad de Madrid


A guía da familia ante momentos difíciles, constitúe unha ferramenta sinxela para axudar a superar os distintos momentos difíciles que xorden no seu ámbito

 Entre as situacións difíciles que contempla o manual encóntranse, entre outras:

O embarazo de adolescentes.
O consumo de drogas.
O divorcio ou a separación dos pais.
Os transtornos da alimentación.
O abuso da televisión e internet.
Os posibles problemas que xorden a partir da convivencia con persoas maiores.
A dificultade nos estudos.
A morte dalgún dos seus membros.
O desemprego.
A violencia doméstica.
O abuso sexual
A síndrome de "niño baleiro"...http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGUIA1-FAMILIA+MOMENTOS+DIFICILES-WEB.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220685084061&ssbinary=true

No hay comentarios:

Publicar un comentario